مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مجتبی شکوری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی
تلفن : 058-32313782