نظر سنجی الکترونیکی ارباب رجوع

نظرسنجی الکترونیکی ارباب رجوع

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد یا افرادی که در ارتباط با کار شما مناسبترین برخورد و همکاری را داشته اند مرقوم فرمایید:
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید:
آیا خدمات موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را بنویسید:
لطفادر صورت تمایل مشخصات فردی و اطلاعات تماس خود را بگذارید.


فرم نظر سنجی ، طرح شکایت و یا درخواست

 فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده ۸ طرح تکریم مردم )

شماره سریال

۱- برای چه کاری و یا دریافت چه خدماتی مراجعه نموده اید ؟ .................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
۲- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟

بلی تاحدودی خیر

۳- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

بسیار خوب خوب متوسط ید

۴- نام فرد یا افرادی که مناسبترین رفتار و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید. ................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
۵- نام فرد یاافرادی که برخورد نا مناسبی باشما داشتند، مرقوم فرمائید.( باذکر نوع برخورد)................................................... ...................................................................................................................................................................................................................
۶- آیا خدمت مورد نظر شمادرموعد مقررانجام شده است ؟ بلی خیر

۷- چنانچه درخواستخلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفأ آنرا بنویسید.(‌باذکر مورد و فرد مورد نظر) ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

۸- نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید :

نام ونام خانوادگی : شماره تماس : امضاء :


نام وامضای تحویل گیرنده

شماره سریال

ویِژه ملاقات شونده :

۹- ارباب رجوع برای دریافت چه خدماتی مراجعه نموده بود ؟ ……………………………………………………
۱۰- آیا درخواست خدمات ارباب رجوع بطور کامل اجرا گردید ؟ درصورت منفی بودن پاسخ دلایل را بنویسید . 
………..

 

 

 

شکایت

Loading

 

تماس با ما:

بجنورد ، خیابان امام خمینی غربی ، جنب پمپ بنزین


سامانه پیام گیر و گویای شرکت ملی پخش  :  09627
سامانه شکایات و انتقادات مردمی منطقه  : 32313770-058