راهنمای استفاده از سایت تجارت آسان

این سامانه به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به ادوات و تجهیزات مصرف کننده سوخت در بخش مصرف کنندگان جزء کشاورزی ایجاد گردیده است.به منظور آشنایی با شیوه ثبت نام و شیوه کار با سیستم، فایل راهنمای زیر را مطالعه نمایید
دریافت نسخه Word فایل راهنما
دریافت نسخه PDF فایل راهنما
پاسخ به پرسش های متداول
درصورت وجود هرگونه ابهام با سازمان جهاد کشاورزی استان تماس حاصل نمایید