آدرس و تلفن جایگاهها

منطقه - ناحیه

نام مجاری

آدرس

تلفن

فرآورده قابل عرضه

ردیف

خراسا ن شمالی

عرضه

بنزین

بنزین سوپر

نفتگاز

CNG

1

ناحیه مرکزی

ابراهیمی

بجنورد-بلوار نیروگاه جنب انبار نفت

05832310051

*

2

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی گلستان

بجنورد-بلوار نیروگاه-قبل از پلیس راه بجنورد

05832313000

*

*

*

3

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی یزدانی

بجنورد-کیلومتر 5 جاده بجنورد-اسفراین

05832281486

*

*

*

*

4

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی قره چورلو

بجنورد-بلوار امام خمینی شرقی-نرسیده به میدان خرمشهر

05832252786

*

*

5

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی باباامان(قنادزاده)

کیلومتر10جاده بجنورد-شیروان

5832423355

*

*

*

6

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی بک پولاد

جاده جرگلان

09151840644

*

*

7

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی کریک

کیلومتر 45 جاده بجنورد-تهران

05832923300

*

*

8

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی کمالی

کیلومتر 54 جاده بجنورد-تهران

05832853526

*

*

9

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی فرهادی

کیلومتر 114 جاده بجنورد-تهران

09155847233

*

*

10

ناحیه مرکزی

جایگاه اختصاصی سیدالشهدا

آشخانه

05832921939

*

*

*

11

ناحیه مرکزی

فروشندگی قوش تپه

بخش مانه و سملقان -روستای قوش تپه

05832636505

*

*

12

ناحیه مرکزی

تعاونی راز

بخش مانه و سملقان - شهر راز

09126757741

*

13

ناحیه مرکزی

فروشندگی بهکده رضوی(سکودار)

بخش مانه و سملقان - بهکده رضوی

05832448215

*

*

14

ناحیه مرکزی

یکه صعود(سکودار)

بخش مانه و سملقان -روستای یکه صعود پایین

05832363682

*

*

15

ناحیه مرکزی

غلامان(سکودار)

بخش مانه و سملقان -روستای غلامان

05832543271

*

*

16

ناحیه مرکزی

مجتمع شرفی

بجنورد-دوراهی جاجرم

09155841421

*

*

*

17

ناحیه مرکزی

جایگاه شهید داوری

رازو جرگلان- شهر پیش قلعه

05832883762

*

*

18

ناحیه مرکزی

عین بیگی

شهر راز

09159861614

*

*

19

ناحیه مرکزی

بهادری

بجنورد - جاده مشهد جنب کارواش کیان

09155840553

*

20

ناحیه مرکزی

باب الرضا

دو راهی دشت

09155848124

*

*

21

ناحیه مرکزی

جایگاه سیار - طاهری

شوقان

09153840827

*

22 ناحیه مرکزی شهرداری حصار گرمخان  کیلومتر 15 محور بجنورد - شیروان  09153868806   

23

ناحیه مرکزی

اطاقکدار -خرتوت

جاده جرگلان - خرتوت

09155179913

*

*

24

ناحیه اسفراین

جایگاه شرکتی

اسفراین-بلوار سربداران

05837222030

*

*

*

25

ناحیه اسفراین

جایگاه فلاح

اسفراین-خیابان خیام نرسیده به کمربندی

05837229100

*

*

26

ناحیه اسفراین

جایگاه آرمان

اسفراین-خیابان امام خمینی بالاتر از شهرداری

05837222828

*

27

ناحیه اسفراین

جایگاه مسعودی

اسفراین-روستای زرق آباد

05837211967

*

*

28

ناحیه اسفراین

جایگاه صفی آباد

شهر صفی آباد

05837223600

*

*

29

ناحیه اسفراین

جایگاه قشمشمی

کیلومتر14 جاده اسفراین -بجنورد

05837216533

*

*

*

30

ناحیه اسفراین

جایگاه چشمه گرمه

شهر گرمه

05832503516

*

*

31

ناحیه اسفراین

جایگاه جاجرم

شهر جاجرم

05832272664

*

*

32

ناحیه اسفراین

فروشندگی سنخواست

شهر سنخواست

09151868744

*

*

33

ناحیه اسفراین

فروشندگی درق

شهر درق

09153852744

*

*

34

ناحیه اسفراین

جایگاه مالک اشتر

جاده گرمه به میامی

09155840494

*

*

35

ناحیه اسفراین

جایگاه صداقت

شهرستان جاجرم - سه راه امیرآباد

09126730211

*

*

36

ناحیه اسفراین

جایگاه بام

اسفراین- روستای بام

09151698016

*

*

37

ناحیه اسفراین

خاکشور

اسفراین - بلوار کشاورز

09153728336

*

*

38

ناحیه شیروان

جایگاه هاشمیان

شیروان-بلوار امام خمینی

05836222128

*

*

39

ناحیه شیروان

جایگاه کاظمی

کیلومتر5جاده شیروان-بجنورد

05836221660

*

*

*

40

ناحیه شیروان

جایگاه فاروج

فاروج -بلوار امام خمینی

05836422140

*

*

*

41

ناحیه شیروان

جایگاه امیرالمومنین

کیلومتر5جاده شیروان-فاروج

05836356985

*

*

42

ناحیه شیروان

فروشندگی اطاقکدار ینگه قلعه

روستای ینگه قلعه شیروان

05836633321

*

43

ناحیه شیروان

جایگاه مکرمی

شیروان- روستای رضاآّباد

09353508068

*

*

*

44

ناحیه شیروان

رمضانزاده

شیروان - بلوار پیروزی

09155871286

*

*

45

ناحیه شیروان

ساعد

شیروان - کمر بندی

05836232066

*

*

*

Loading

 

تماس با ما:

بجنورد ، خیابان امام خمینی غربی ، جنب پمپ بنزین


سامانه پیام گیر و گویای شرکت ملی پخش  :  09627
سامانه شکایات و انتقادات مردمی منطقه  : 32313770-058