نفت سفید

· ساختار

این سوخت از فرآورده های میان تقطیر پالایشگاه می باشد که از هیدروکربورهای متوسط ( C10 - C16 ) تشکیل گردیده و دامنه تقطیری از 275 - 150 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. رنگ طبیعی این فرآورده بی رنگ بوده و با توجه به تصفیه های ویژه ای که بر روی آن انجام می گیرد، فاقد هر گونه بوی تند و نامطبوع می باشد.

· مشخصات

50

%vol

Recovered @ 185°c (max)

20

%vol

Recovered @ 200°c (max)

90

%vol

Recovered @ 210°c (max)

95

%vol

Recovered @ 235°c (max)

275

° C

F.B.P

2.0

%vol

Residue (max)

1.5

%vol

Loss (max)

0.820

Kg/L

Density @ 15°c (max)

25

-

Coler (min)

merchantable

-

Odour

43

° C

Flash point (min)

25

mm

Smoke point (min)

0.15

Mass%

SulphurTotal (max)

0.0010

Mass%

Mercaptan sulphur (max)

· کاربرد

به عنوان سوخت در لوازم نفت سوز خانگی و صنعتی و همچنین در چراغ های روشنائی