نفت گاز

· ساختار

این سوخت از فرآورده های میان تقطیرپالایشگاه می باشد که دامنه تقطیری از 385 - 150 درجه سلسیوس را در بر می گیرد . این فرآورده به گونه ای مورد تصفیه شیمیائی و فیزیکی قرار می گیرد که ترکیبات هیدروکربنی متشکله، دارای عملکرد مناسبی در مشعل ها و موتورهای احتراق داخلی است . رنگ طبیعی این فرآورده زرد کهربایی است.

· مشخصات

T.B.R.

%VOL

Recovered @ 150°c

T.B.R.

%VOL

Recovered @ 300°c

90

%VOL

Recovered @357°c

385

° C

F.B.P. (max)

0.820-0.860

Kg/L

Density @ 150 ° C

3

-

Color (max)

54

° C

Flash point (min)

1.0

Mass%

Sulphur Total (max)

2.0-5.5

mm2/s

Viscosity kinematic @ 37.8 ° C

1.5

° C

Cloud point (max)

-4

° C

Pour point (max)

0.10

Mass%

Carbon residue (max)

0.01

Mass%

Ash (max)

0.05

%vol

Water & sediment

50

-

Cetan index (min)

· کاربرد

به عنوان سوخت در موتورهای درون سوز دیزلی

به عنوان سوخت در انواع مشعل های خانگی و صنعتی