گاز مایع

· ساختار

گاز مایع، عمدتاً مخلوطی از دو هیدروکربن سبک نفتی به نام پروپان و بوتان است. این گازها از مواد سبک بالاسری برجهای تقطیر پالایشگاه ها حاصل می شود.

· مشخصات

Nil

% vol

C2 hydrocarbon

*

% vol

C3 hydrocarbon

*

% vol

C4 hydrocarbon

2

% vol

C5 hydrocarbon

Negative

-

Hydrogen sulphide

0.23

g/ m3

Mercaptan sulphur (max)

12

g/ m3

Odorizing Agent

v با توجه به فصل مصرف، درصد حجمی پروپان بین 60-15 و درصد حجمی بین 85-40 متغیر است.

· کاربرد

به عنوان سوخت در وسایل گازسوز خانگی

به عنوان سوخت جایگزین در خودروها

به عنوان سوخت در صنایع مختلف

به عنوان گاز جایگزین گاز فرئون در قوطی های آئروسلی