بنزین موتور سوپر بدون سرب

ترکیبات متشکله این سوخت همانند بنزین موتور معمولی بدون سرب، عمدتا" از هیدروکربن های سبک مایع ( C5 –C10 ) تشکیل شده است که دامنه تقطیری از 38 تا 205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. از ویژگی های بارز این سوخت، عدم استفاده از ترکیب سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان (شاخص آرام سوزی) است.

در حال حاضر این سوخت با استفاده از پالایش ویژه تولید می شود و از مواد افزودنی ترکیبات اکسیژنه به جای ترکیبات سرب در آن استفاده می شود.

· مشخصات

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

205

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

95

-

(Octane number (Research) (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

Green

-

Color

v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55 kpa تا 69 kpa متغیر است.

· کاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز