انبار نفت بجنورد

تأسیسات و عملیات بجنورد:

انبار نفت شهید تند گویان بجنورد در زمینی به مساحت 65 هزارمتر مربع و در قسمت ورودی شهر بجنورد، با ظرفیت 47000000لیتر بنا شده است . سیستم بارگیری این انبار در سال 87 به سیستم جدید ارتقاء و قدرت بارگیری  آن تا سقف 700 هزارلیتر فرآورده در روز  افزایش یافت . فرآورده این انبار از طریق ناوگان ترابری زمینی از انبار های مبداء مشهد مقدس سبزوار-کنبد  تامین می شود.

انبار بجنورد تأمین کننده بخش کشاورزی حمل ونقل صنایع وحرارتی ومصرف خانگی  استان می باشد .این انبار دارای فرآورده های نفت گاز بنزین نفت سفید وسوخت هواپیما است . 

انبار2

 

انبار نفت 2

 


انبار نفت 1
انبار نفت