شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی در تاریخ 07/02/1384 پس از تقسیم  استان خراسان بزرگ  ، با هدف تامین ، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی در استان شروع به فعالیت نمود.

این منطقه دارای 3 ناحیه ،مرکزی ،اسفراین و شیروان است . فرآورده مورد نیاز استان از  انبارهای مبداء مشهد،سبزوار،گنبدوشاهرود تامین می شود . جهت نگهداری فرآورده در استان  انبارهای نفت بجنورد و اسفراین بنا گردیده است . انبار نفت بجنورد دارای 9 باب مخزن  شامل 3باب مخرن بنزین جمعا به ظرفیت  11370000لیتر و 2 باب مخزن نفت گاز به ظرفیت 13720000لیتر و 4 باب مخزن نفت سفید با ظرفیت 14920000لیتر می باشد. انبار نفت اسفراین نیز دارای 2 مخزن شناور جمعا با ظرفیت 564000لیتر می باشد.

همچنین جهت تامین سوخت هوایی استان یم واحد سوختگیری هواپیمایی نیز در استان بنا گردیده است . 

منطقه خراسان شمالی

Loading
Loading

 

تماس با ما:

بجنورد ، خیابان امام خمینی غربی ، جنب پمپ بنزین


سامانه پیام گیر و گویای شرکت ملی پخش  :  09627
سامانه شکایات و انتقادات مردمی منطقه  : 32313770-058